Onze visie

Ecologie en economie in balans

In 2020 hebben wij diverse (voeder)hagen aangeplant rondom onze boerderij. Deze fungeren o.a. als veekering, voeding voor de koeien en zorgen zichtbaar voor veel biodiversiteit.  


Wij geloven in een goede balans tussen ecologie en economie in onze bedrijfsvoering. En dat is ook waar we naar streven. We proberen de kringlopen op ons bedrijf zo goed mogelijk te sluiten en hebben veel aandacht voor het ons omringende natuurlijke Friese landschap. Zo halen wij al ons ruwvoer van eigen land en zijn we ‘grondgebonden’. Dit betekent dat ons aantal koeien in balans is met het aantal hectare land. 

 

Daarnaast is  Jan actief in het bestuur van de weidevogelvereniging. 

Samen met onze vogelwacht en buurboeren zorgen wij ervoor dat de weidevogels in ons gebied behouden blijven.